header

Su, tüm canlıların hayat kaynağıdır ve canlılar için özel bir maddedir. Suyun olmadığı bir hayat düşünülemez. Dünyanın üçte ikisi su ile kaplıdır. İnsan vücudunun da dünya gibi üçte ikisi sudur. Bu miktar insan için suyun önemini ortaya koymaktadır.


SUYUN ÖNEMİ

Su tüm canlıların hayat kaynağıdır ve canlılar için özel bir maddedir. Suyun olmadığı bir hayat düşünülemez. Dünyanın 2/3’ü su ile kaplıdır. İnsan vücudunun da,dünya gibi 2/3’ü sudur. Bu miktar insan için suyun önemini ortaya koymaktadır.


SULAMA NEDİR?

Bitki gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yollarla karşılanamayan suyun, çevre sorunu yaratmadan çeşitli sistemler kullanarak toprağa uygulanmasıdır.

TARIMSAL ÜRETİMDE EN ÖNEMLİ GÖREVLERDEN BİRİ SUDUR.

Bitkilerin, normal gelişmelerini sürdürebilmeleri için
Rhizospher’de (kök bölgesinde) olması gereken şey

%25 hava,
%25 Su,
%50 katı madde (toprak)dir.

Bu oranlar göz önüne alındığında bitkiye çok değil, yeterli suyun verilmesi gerektiği anlaşılıyor.

Bitkisel üretimde optimum su kullanımı, hem ürün kalitesini hem de ekosistemin dengesini korumak açısından çok önemlidir. Bu sebepten;


DOĞRU SUYU,

DOĞRU ZAMANDA,

DOĞRU YERDE,

ÇEŞİDİNE GÖRE kullanmak gerekir.


SULAMA YAPILIRKEN:

TOPRAK ÖZELLİĞİNE

YKLYME

BİTKİ ÇEŞİDİNE

SUYUN KALİTESİNE dikkat ermek gereklidir...


EĞER BU FAKTÖRLERE DİKKAT EDİLMEZ İSE;

VERİM DÜŞER,

TOPRAKLARIMIZ ÇORAKLAŞIR,

EREZYON MEYDANA GELİR,

ÜLKEMİZ ÇÖLLEŞİR.

BUNU ENGELLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLDİR.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI 2000 m3/yyl OLMASI GEREKİRKEN ÜLKEMİZDE 1200 m3/yyl DİR.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN, ALIŞILMIŞ SULAMA TEKNİKLERİNİ BIRAKMAK VE SUYU ETKİN KULLANAN SİSTEMLER KULLANMAK GEREKİR.

GÖLLENME İLE BİTKİ KÖKLERİNDE MANTARI (FUNGAL)HASTALIKLAR ÇOĞALIR, KAYMAK TABAKASI, KÖK BÖLGESİNİN HAVALANMASINI ENGELLER.

GÖLLENMEYİ VE KAYMAK TABAKASI OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN AŞIRI SU KULLANIMI OLMAMALIDIR.

BİTKŞ LERİN GENELİ TOPRAKTAKİ PH DEĞERİNİN 5,5 YLE 6 ARASINDA OLMASINI İSTER.

TOPRAKTA TUZLULAŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN SULAMA SUYU KALİTESİNE DYKKAT EDİLMELİDİR.

FAZLA SULAMA, HEM SU HEM DE TOPRAK EROZYONUNA NEDEN OLUR.

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN ENGEBELİ ARAZİLERDE SALMA SULAMA YAPILMAMALIDIR. BUNU YANI SIRA EROZYONUN EN BÜYÜK NEDENİ AŞIRI SULAMADIR.


ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ YAPTIĞI AÇIKLAMAYA GÖRE
"Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız kaybolmaktadır."
Yok olan topraklarla beraber bitki örtüsü de yok olur ve bitkinin olmadığı yerde yağmur yağmaz.


1 Ha’LIK BİR ALANDA 1 mm TOPRAĞIN OLUŞMASI İÇİN 1000 YILLIK BİR SÜRENİN GEÇMESi GEREKİR.

TOPRAKTA KÜLTÜR BİTKİLERİNDEN ÖNCE YAŞAYAN VEYA TOHUMU BULUNAN YABANCI OTLAR UYGUN ORTAMI BULDUKLARINDA TARLAMIZI İSTİLA EDER VE VERİMİ DÜŞÜRÜR.

YABANCI OTLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ARAZİ İÇERİSİNDE BİTKİNİN BULUNDUĞU YER DIŞINDA SULAMA YAPILMASI YABACI OT GELİŞİMİNİ ARTIRIR. BUNUN İÇİN SULAMA TEKNİĞİ İYİ SEÇİLMELİDİR.

BOL VE KALİTELİ ÜRÜN ALMAK İÇİN DOĞRU SULAMA YAPMAK GEREKİR.


TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARALEL OLARAK FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMİŞTİR.