header
Damla sulama borularında aranan Özellikler
*Damla sulama boruları tabiat şartlaryna özellikle de güneşe(ultraviole ışıklarına) karşı korunmuş olmalıdır.Aksi halde boruda dağılmalar oluşur.

*Damlatıcı(dripper)ile pe boru uygun şekilde birleşmiş olmalıdır.

*Damlatıcı debileri imalatçı tarafından verilen basınç-debi-boru uzatma mesafeleri degerlerini saglamalıdır.aksi halde projelendirme ile uygulama arasynda ciddi anlamda problemler kaçınılmaz olur.Tarla şartlarında ölçekli bir kapla ölçüm yapylarak bu test edilebilir.

*Damla sulama boruları imalatçısı tarafından ömür(yaşlandıma)testleri yapıldıktan sonra piyasaya verimelidir. Bunun için uygun pe hammaddesi uygun formülasyon kullanılmalıdır.

*pe yuvarlak borunun çekme-kırılma-aşınma vb.olaylara karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu basit olarak şu şekilde test edilebilir...boru iki ucundan tutularak kuvvet uygulanır, eger kopma oluyorsa boru için yeterli elastikiyeti yoktur denilebilir. İyi bir pe boru için %100 uzama test edilebilir....arazi şartlarında borularda çatlama-kırılma olmaması gerekir. Yeni bir boruda bu şöyle test edilebilir. Aynı noktadan defalarca(100 defa olabilir)bükülüp açıldığı halde kırılma-çatlama yapmayan boru uygun borudur...aynı test boru yüzeyi aşınması için de fikir verir.

*pe borularyn et kalınlığı homojen, iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz ve parlak olmalıdır.