header

2007/12012 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dahilinde tarla içi basınçlı modern sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin) kurulması amacıyla, yatırım maliyetinin tamamına kadar azami 5 yıl vadeli Ziraat Bankası aracalığında faizsiz yatırım kredisi kullandırılmaktadır.

Tarımsal Sulama
Damla/yağmurlama boruları ve ek parçaları, filtre sistemi, su pompası, gübre tankı ve işçilik konularında yatırım maliyetinin tamamına kadar azami 5 yıl vade ile Kredi kullandırılacak araziler için ödenecek her türlü tarımsal destekleme bedellerinin Bankamıza temliki ve en az iki kişinin kefaleti ve/veya maddi teminat karşılığında FAİZSİZ yatırım kredisi kullandırmaktadır.

Bu amaçla kredi talebinde bulunacak üreticilerimizin; Sulama ekipmanlarını Bankamızla anlaşması bulunan firmalardan temin etmesi

Kredi kullandırılan arazi için ödenecek her türlü tarımsal desteklemelerin Bankamıza temlik edildiğine ilişkin "Temlik Sözleşmesi" imzalaması gerekmektedir.

Kredi Konusu Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı(%) Uygulanacak İndirim Oranı(%) İndirimli Faiz Oranı(%)
Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri
(damla / yağmurlama sulama - yatırım)
17,5 100 0


Diğer Tarımsal Sulama Yatırımları
Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması ve değişik yöntemlerle toprağa verilmesini sağlamak amacıyla yatırım kredisi kullandırılmaktadır.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde; üreticilerimizin T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili il/ilçe müdürlükleri veya ilgili il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporu ile Bankamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kredi Konuları Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%) Uygulanacak İndirim Oranı (%) İndirimli Faiz Oranı (%)
Tarımsal Sulama ( Yatırım )
17,5 60 7
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.-yatırım)
17,5 60 7