header

- Mahsulde %20-100 arası verim artışı sağlar.

- Mahsul 2-3 hafta erken olgunlaşır.

- Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup %50 su tasarrufu sağlar.

- %60 Gübre tasarrufu sağlar.

- Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılabilir.

- Tuz oranı yüksek olan suların dahi, sulamada başarı ile kullanılmasını sağlar.

- Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından hastalık ve yabancı otu asgariye indirir.

- İşçilik diğer sistemlerden daha azdır.

- İyi bir toprak havalanmasını sağlar.

- Kısa aralıklı su uygulamaları ile sürekli tarla kapasitesi sağlandığından bitki büyümesi düzenli olur.